Vi bringer klienter sikkert videre til et liv uden kriminalitet

ved at skabe relation til den enkelte og tage udgangspunkt i den enkelte klients situation og afsoningsplan.