Pension Lyng er et tilbud til betinget dømte, behandlingsdømte, tilsynsklienter, eller hvis der er særlige hensyn der gør at en klient skal afsone efter straffuldbyrdelseslovens § 78. På Pension Lyng modtager vi også klienter som udstationeres fra et fængsel, såfremt dette er en del af klientens afsoningsplan.

Pensionen er en institution under Kriminalforsorgen, og en del af Institution Omme Å.

Personalet består af en Enhedschef, Socialrådgivere, en administrativ medarbejder, Værkmestre og Pædagogiske assistenter.

Der er døgnbemanding på Pensionen.