Tekst venstre side

Du må gerne få besøg

Du kan få besøg af dine nærmeste.                                                                                               

På hverdage i tidsrummet fra kl. 16.00 - 22.00 I weekenden fra kl. 08.00 - 22.00.

I weekenden vil der være mulighed for overnatning af ægtefælle/samlever på klientens værelse. Klienter som arbejder i stalden i weekenden kan ikke have overnattende besøg.

Besøgende skal selv sørge for transport til og fra pensionen.

Klienter som får besøg af nærmeste familie og børn har mulighed for at låne pensionens besøgshus. Klienter som får besøg af egne børn vil blive prioriteret først hvis der er klienter som ønsker at gøre brug af besøgshuset.