Økologi

- Vi driver et Landbrug som også passer på miljøet

    Arbejdsopgaver:

            - Dyrkning af foder til dyrene, primær 

                græs,   helsæd og havre.

             - Pasning af dyr    

               - Fodring

               - Strøning    

               - Renholdelse 

            - Flytning af dyr m.m.

            - Arbejde iSkoven